Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Ποιος κατέχει το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων;

Ποιος κατέχει το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων;


Η υπογραφή τοπογραφικών σχεδίων προϋποθέτει ότι ο υπογράφων έχει τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για εκπόνηση τοπογραφικών μελετών. Τις προϋποθέσεις αυτές, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν :

1.      Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί, 
σύμφωνα με το Ν. 4663/30.
2.      Οι Πολιτικοί Πολ.Δομ.Εργων, υπό τους περιορισμούς που ορίζει 
το Β.Δ. 769/1972.
3.      Οι πτυχιούχοι Τοπογραφίας των ΤΕΙ, υπό τους περιορισμούς που ορίζει 
το Β.Δ. 769/1972.
4.      Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συντάσσουν το 
απαιτούμενο τοπογραφικό διάγραμμα για τη σύνταξη συμβολαίου 
μεταβιβάσεως οικοπέδου ή αγροτεμαχίου (Γνωμοδότηση αρ. 1/12.1.1979 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών).

Οι εργοδηγοί δεν υπάγονται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις και κατά συνέπεια 
δεν έχουν δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών και κατ’ ακολουθία υπογραφής
Τοπογραφικών Σχεδίων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου